Chơi tá lả luật và chiến thuật chọn bàn

Chơi tá lả luật và chiến thuật chọn bàn

Chơi tá lả luật và chiến thuật chọn bàn Các luật quyết định rất nhiều đến chiến thuật đánh. Đánh xuông là đơn giản nhất: bốn cây hạ bài tính điểm. Nâng lên cao hơn, luật chơi dựa vào 2 điểm cơ bản để người chơi đặt ra: cho phép tái gửi, ăn cây nào

Read