Bố cầm đồ, mẹ cầm xe, con cầm máy tính chơi game thông đêm

Bố cầm đồ, mẹ cầm xe, con cầm máy tính chơi game thông đêm

Sự xô bồ và phát triển tràn của thế giới số công nghiệp và kỹ thuật hiện đại đã mang tới cho cuộc sống của con người những tiện nghi vô cùng thú vị. Con người từ kham khổ, vất vả tiến dần vào với thế giới của phồn hoa, với những nền văn minh

Read